gears-1236578
Yleistä:
Abrassiivi vesileikkaus on erittäin hyvä vaihtoehto ruostumattomien, seos ja erikoisterästen, alumiinien yms. terästen leikkaukseen sekä osissa joissa leikkauksia on paljon lähekkäin. Lisäksi vesileikkaus soveltuu yleisesti lähes kaikille materiaaleille, leikkauksen voi tehdä pehmeisiin aineisiin ns. puhdasvesipäällä jossa vesisuihkun koko on n. Ø0,15mm. Etu termiseen leikkaukseen näkyy selvimmin RST osissa jotka ovat erittäin herkkiä kuumajännitykseen sekä herkästi karkenevien terästen leikkuussa. Vesileikkaus ei tuota kappaleeseen kuumajännityksiä eikä se karkaise leikkauspintaa. Joissain tapauksissa tämä tuo merkittävän edun jälkityövaiheita ajatellen. Vesileikkauksen tarkkuus riippuu pääosin muutamasta pääosasta, itse vesileikkauskone, leikkauspaine, materiaalin paksuus sekä leikkausnopeus. Lähes poikkeuksetta kaikki vesileikkauskoneet ovat liikkeiltään tarkkoja, johteet ja siirtoruuvit ovat pääosin samoja kuin muissakin työstökoneissa joten paikoitustarkkuus on kaikissa korkea. Itse kappaleen muotoihin ja mittoihin (muihin kun pinnan mittatarkkuuteen) vaikuttaa eniten itse koneen akselisto, onko kone 3 vai 5 akselinen sekä koneen matemaattiset parametrit jolla akseleita ohjataan. Kokonaistarkkuutta tarkasteltaessa leikkauspaineella, materiaalilla ja leikkauspaineella ei juurikaan ole merkitystä vaan laadukas matemaattinen laskentakaava laskee leikkausnopeuden juuri edellämainittujen arvojen mukaan. Tällöin vain leikkausaika muuttuu tarkkuuden pysyessä vakiona.

Ympäristöystävällinen:
Vesileikkaus on myös ympäristöystävällinen leikkaustapa. Leikkauksessa ei synny haitallisia myrkkykaasupäästöjä kuten termisessä leikkauksessa. Leikkauksessa käytetään abrassiivisena materiaalina luonnonhiekkaa joka yhdessä veden kovan paineen ja virtausnopeuden (jopa 4x äänennopeus) kanssa ”kuluttaa” materiaalin poikki. Käytetty vesileikkaushiekka on yleensä täysin kierrätettävää. Kerran käytetty vesileikkaushiekka on koostumukseltaan laskennallisesti 99,97% puhdasta hiekkaa ja loppuosa on joko jo luonnossa esiintyvää metallia (n. 0,02-0,03%) ja/tai yleensä veteen liukenemattomia kromi ja nikkeliyhdisteitä (>0,003%). Useasti käytetyn hiekan kemialliset pitoisuudet voi nousta yli SAMASE raja-arvojen mikäli laitteella/ hiekalla on leikattu runsaasti esim. kromi, nikkeli ja molybdeelipitoisia teräksiä. Hävitettävälle hiekalle tehdään aika-ajoin laboratorio kokeita joissa hiekan pitoisuudet tutkitaan. Tästä vastauksena saadaan kaatopaikkakelpoisuuslausunto joka toimii kierrätettävän hiekan laatudokumenttina jatkossa.
Vesileikkaus muussa käytössä:
Vesileikkausta käytetään myös purku ja piikkaustöissä jolloin pumppuyksikkö on yleensä siirrettävää mallia. Vaikka itse leikkaus tapahtuu periaatteessa veden sisällä, vesileikkaus aiheuttaa kovilla paineilla leikattuna ruosteisissa ja kovissa materiaaleissa lievää kipinöintiä.Tämän takia vesileikkausta ei pidä mieltää täysin kipinöimättömäksi leikkausmenetelmäksi. Tämä kipinöinti ei ole normaalissa leikkausympäristössä mitenkään haitallinen eikä siihen tarvitse varautua vaan se tuottaa esim. prosessiteollisuuden purkutöissä oman haasteen mikäli esim. putkisto jota puretaan sisältää syttyviä hiilivety yhdisteitä. Tällöin putkistoa on huuhdeltava esim. typellä niin että kaasun räjähdyspitoisuus alue alitetaan. Tietyillä kaasuilla syttymisraja on erittäin niukka, tällöin kaasun pitoisuus voi olla liian rikas seos syttyäkseen, liian laiha seos syttyäkseen tai kaasun ilma ja kaasuseossuhde täydellinen palamiseen jolloin yksi kipinä riittää sytyttämään kaasun.

© FC-Koneistus Oy/ Timo Laaksonen