gears-1236578


Erikoistyöt

Erikoistöinä teemme myös eri alojen ammattilaisille sekä harrastajille työkaluja ja laitteita niin maalle, merelle ja pinnan alle.

Näistä valimistamistamme erikoisosista ja tuotteista menee suuri osa esimerkiksi pelastuslaitosten, ammattimerenkulun, harrastemerenkulun, vedenalaisten valokuvaajien sekä ammatti ja tekniikkasukeltajien käyttöön, esimerkkeinä: VIRVE-järjestelmien telineet, armatuurikalusto, letkutelineet, selkälevyt, rebreather kehikot ja suojat, reelit, spoolit, keksit, nuolet, VA-valaisimien osat, VA-kameroiden osat yms. sekä vedenalaisen tutkimisen muut työkalut.

Näihin erikoistöihin tulemme panostamaan lähitulevaisuudessa vielä enemmän.

Tuemme myös vanhan merihistorian ammatti sekä harrastepohjaista tutkimista joka on tuonut vielä yhteistyötä eri meriargeologien kanssa. Tämä on pitänyt sisällään merenpohjan tutkimista pinnalta viistokaiku menetelmällä, koulutusta meriargeologiaan, dentrologiaan sekä tutkimussukelluksia yhteistyössä Suomen Museoviraston, Ahvenanmaan merenkulkumuseon sekä Ruotsin Merimuseon kanssa.
Meriarkeologia on pääosin kajoamatonta dokumentointia (viistokaijutus, mittaus, piirtäminen yms.) jossa kohde luonnostellaan ja mitataan ja tiedot luovutetaan viranomaisille (Museovirasto).

Yrittäjä, Timo Laaksonen